Church

Milující církev, zakořeněná v Božím slově,

která poskytuje učení pro lidi každého věku.

What's On

please expand each section to see what's on

Sunday

  • Shromáždění každou neděli v 11:00

    • Worship Meeting every Sunday 11:00am

More information about us can be found here:

ARMÁDA SPÁSY MARGATE

 

Milující církev, zakořeněná v Božím slově, která poskytuje učení pro lidi každého věku. Členové spolupracují skrze dary Ducha Svatého a jsou otevřený sloužit potřebám komunity.

 

Cirkev zaměřená na Boha a na vyplnění Jeho vůle, a přínášejíci zprávu o nadějí Margatu a celému Kentu.

 

Cirkev která má za misií tvořit nové učedníky a vybavit učedníky k službě.